Debitmetru Aer 1 6 Tdi Cay Cayc 03l906461 Skoda Yeti [2009 2014] (2024)

Metode de plată acceptate: ramburs, la livrare / în avans, prin OP (transfer bancar) / la sediul vânzătorului

Se emite factură, Garanție 3 luni

Metode de livrare: predare personală / prin curier Termen de livrare estimat: 2 zile. Cost de livrare estimat: 25 Lei

Se asigură 3 luni de garanție.

Condiţii generale de acordare a garanţiei:
~Garanția acordată de SC MARIA LUX AUTODEZ SRL pentru piesele reutilizabile este de 90 de zile de la data vânzării produsului către consumator.~Produsele care în perioada de garanție prezintă defecte de funcționare sau de fabricație vor fi înlocuite cu altele cu condiția returnării lor în termen de 90 zile calendaristice, în condițiile în care aceasta au fost montate în service autorizat RAR.~ În cazul în care piesa s-a trimis greșit, din vina vânzătorului aceasta va fi schimbată fără costuri de transport.~În cazul în care piesa este defectă și există alta similară pe stoc, piesa va fi înlocuită.~În cazul în care NU avem o altă piesa similară, se va returna contravaloarea piesei.Vânzătorul este exonerat de raspunderea privind garanția în urmatoarele situații:• piesa nu a fost montată în service autorizat RAR pe tip, marcă, model, sau montarea a fost efectuată fără scule ori dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei de lucru stabilită de constructorul vehiculului;• piesa s-a defectat în urma unui montaj incorect sau datorită folosirii în ansamblu cu alte componente uzate, defecte sau modificate;• piesa nu a fost identificată corect datorită furnizării de către cumpărător a unor date eronate• nu se accepta retur la piesele care au fost comandate greșit și ulterior mecanicul constată ca aveți nevoie de cu totul altă piesă;• piesa s-a uzat ca urmare a suprasolicitării și întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul care a facut montajul nu a efectuat verificările și reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj impuse de producator;• piesa prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări sau a suferit acțiunea unor factori externi procesului normal de funcționare;• piesa a fost utilizată în alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele pentru care a fost achiziționată;• produsul a fost montat incorect sau împreună cu piese conexe uzate;• vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzatoare: p*rniri cu robot sau prin tractare, depășirea greutății maxime admise, competiții sportive, raliuri, ori au fost modificate instalațiile si sistemele acestuia;• demontarea în părți componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul;La vânzare piesele sunt sigilate, nu se accepta la retur piesele cu sigiliile șterse sau distruse!!!!Nu este permisă dezasamblarea piesei, piesa returnată trebuie să nu aibă lipsuri!!Piesele care fac obiectul unei reclamații din garanție vor fi însoțite de următoarele documente:• factura de achiziție;• certificatul de garanție;• nota de constatare emisă de un service autorizat RAR care să descrie detaliat defecțiunea;GARANȚIA NU ACOPERA COSTURILE DE MANOPERA SAU MATERIALELE NECESARE PENTRU DEMONTAREA SI REMONTAREA PIESELOR SAU ORICE ALTE COSTURI AUXILIARE.RETURUL PIESELOR SE VA FACE PRIN METODA DORITA DE CUMPARATOR.RETURUL BANILOR SE FACE IN MAXIM 7 ZILE DE LA RETURNAREA ACESTEIA IN CONTUL BANCAR FURNIZAT DE CUMPARATORPENTRU RAMBURSAREA BANILOR DIRECT LA CURIERAT CUMPARATORUL TREBUIE SA EXPEDIEZE COLETUL CU VERIFICARE COLET SI SA SUPORTE COSTURILE LOGISTICE!

Autorul anunțului acceptă returul produselor în termen de 14 zile din momentul în care acestea au fost livrate. Plata returului o suportă cumpărătorul.

Condiții referitoare la politica de retur:
Potrivit articolului 9 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, aveți dreptul de a vă retrage din contractele încheiate la distanță, fără a preciza motivele. Perioada de retragere expiră după 14 zile de la data la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor / a ultimului produs. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă transmisă prin e-mail. În acest scop puteți folosi modelul de retragere de aici; folosirea lui nu este însă obligatorie. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată. Expediați produsele sau înmânați-le direct nouă, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor. Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor. Produse comercializate de SC MARIA LUX AUTODEZSRL. Operatorii noștri vă vor oferi suport în alegerea modalității de returnare și vă vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.

Debitmetru Aer 1 6 Tdi Cay Cayc 03l906461 Skoda Yeti [2009 2014] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5737

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.